– Upphandlingen av tågtrafiken, där lägsta pris vinner, är det yttersta skälet till konflikten. Det hävdar Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko, som i dag sade upp det centrala avtalet för spårtrafiken.

Formellt sade Seko upp avtalet därför att den arbetsgrupp där fack och arbetsgivare har diskuterat detaljerade bestämmelser i avtalet inte har kommit framåt.

Men den verkliga konflikten finns i Skåne, där Veolia i vintras varslade 250 heltidsanställda vid Öresundståg om uppsägning.
Veolia vill i stället bygga trafiken på deltids- och timanställda. Ett internt dokument som Seko i dag publicerar på sin hemsida visar att exempelvis antalet heltidsanställda tågvärdar i Malmö skulle minska från 90 till 25 enligt Veolias planer. Ett stort antal tjänster på 85 respektive 75 procent skulle införas, samtidigt som 68 tågvärdar varslas om uppsägning.

Det här motiverar arbetsgivaren med stelbenta arbetstidsbestämmelser i det lokala avtalet. Beata Hammarskiöld, förhandlare vid Almega, ger ett exempel:

– Alla anställda har rätt till ledighet varannan helg från klockan 19 på fredag till 05 på måndag. På helgen finns alltså bara halva personalstyrkan tillgänglig – men tågresandet halveras inte. Arbetsgivaren behöver då ta in deltidsanställda, om man inte ska ha heltidsanställda som bara jobbar lördag-söndag och sedan är sysslolösa.

Det resonemanget betecknar Valle Karlsson som skitsnack.

– Våra lokala företrädare vid Veolia levererade ett förslag där arbetstiden utnyttjas till 98 procent. Det finns en tradition i branschen av att bilda grupper av anställda som av en eller annan orsak vill jobba enbart helger.

Seko gick Veolia till mötes genom att gå med på just den sortens avsteg från arbetstidsreglerna. I gengäld ville facket ha ett löfte om att Veolia avstod från att införa en deltidsorganisation, och minskade det utbredda bruket av timanställda.

Ett sådant löfte var Veolia inte redo att ge.

– De vill ha makten att lägga ut de anställdas arbetstider helt fritt utan att tala med oss, säger Valle Karlsson, som ser bara en förklaring till att Veolia inte tog vara på Sekos erbjudande:

– Företaget har åtagit sig att sköta trafiken till ett alldeles för lågt pris. Nu vill de låta de anställda sota för det. Vi ser baksidan av upphandlingskarusellen.

När en lokal uppgörelse med Veolia visade sig omöjlig försökte Seko få in en bestämmelse i det centrala avtalet om att facket ska ha veto mot deltids- och visstidsanställningar. Vilket Almega inte kunde svälja.

– Det vore att lämna över bestämmanderätten till facket, men inte ansvaret, säger Beata Hammarskiöld.

Nu är alltså det centrala avtalet uppsagt. Ett nytt måste förhandlas fram, samtidigt som Seko väntas varsla om stridsåtgärder någon gång i nästa vecka.