De som har rätt till garantipension och ändå fortsätter jobba ska slippa få garantipensionen sänkt.

Den moroten ska få äldre att arbeta längre, tänker sig regeringen och ger under torsdagen Pensionsmyndigheten i uppdrag att utveckla förslag om att arbetsinkomst efter 65 års ålder inte – så som i dag – ska påverka garantipensionen.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) hoppas förslagen ska vara genomförda till 2016, skriver Dagens Nyheter.