Arbetsförmedlingen har begått ett misstag som har inneburit att 25 000 personer fått fel ersättning bara sedan 2012. De felaktiga utbetalningarna har pågått i 14 år och berör tiotusentals.

Ylva JohanssonYlva Johansson (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, har kallat in Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg till nästa sammanträde i utskottet den 27 maj för att få en förklaring av läget.

– Det låter väldigt märkligt att det kan ha pågått under så lång tid. Vi vill ha mer information om vad som har hänt.

Hon konstaterar att de som verkar vara mest oroliga just nu är a-kassorna, som undrar om det kommer att bli mycket frågor för dem att hantera.

– Det här väcker ju många frågetecken, framför allt hur det har kunnat ske, och under så lång tid. Jag har fått väldigt lite information, säger hon.

 

Läs tidigare artiklar:

25 000 får brev om fel

Upp till var och en att rätta Arbetsförmedlingens fel