EU kommer att få ett socialt protokoll. LO och Socialdemokraternas arbete för att få igenom kravet ger resultat, uppgav LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i dag på organisationens representantskap.

I sitt öppningsanförande berättade han om arbetet för att få stöd i andra EU-länder för kravet på ett socialt protokoll som gör att arbetstagares rättigheter inte underordnas EU:s ekonomiska friheter.

Och arbetet har gett resultat. Inte bara i Sverige utan också i Tyskland och i Österrike, där partiet är i regeringsställning, har Socialdemokraterna lovat att inte gå med på några framtida fördragsförändringar inom EU om inte ett socialt protokoll kommer till. Nu fortsätter samtalen med socialdemokrater i länder som Frankrike och Nederländerna.

thorwaldsson– Vi kommer inom överskådlig tid att se till att vi har ett socialt protokoll som jämställer arbetstagares rättigheter med den fria rörligheten, så att vi kan skrota den eländiga Lavallagen, sade Karl-Petter Thorwaldsson och möttes av applåder.

Han talade också om LO:s ställningstagande för att begränsa vinster i välfärden och satsningar för ökad jämställdhet. Han lyfte också åter fram frågan om full sysselsättning som en ödesfråga för arbetarrörelsen samtidigt som han kritiserade den borgerliga regeringen för att föra en passiv politik.

– Sverige behöver verkligen en ny regering som sätter kampen mot arbetslösheten främst. Sverige ska tillbaka till full sysselsättning, baske mig, sa han.

Kampen mot arbetslöshet var också ett huvudtema för gästtalaren Guy Ryder, generaldirektör för FN-organet ILO. Han konstaterade att 62 miljoner jobb har försvunnit världen över på grund av finanskrisen, och att de tuffa dagarna inte är förbi även om konjunkturen vänt uppåt.

– Krisen är inte över, och kommer inte att vara över förrän arbetslösheten är nere åtminstone på nivån före krisen, sade han.

Särskilt oroad är han över den höga ungdomsarbetslösheten, som även Sverige tampas med. Han kallade nivåerna, som ligger på närmare 60 procent i Grekland, för både chockerande och oacceptabla, och lyfte behovet av snabba insatser eftersom det handlar om unga liv som blir förstörda i väntan på arbete.

Behovet av nya jobb får dock inte leda till sämre jobb, sade han och varnade för en ökning av jobben i den informella ekonomin där arbetstagare helt saknar skydd och rättigheter.

– Det är oroande att man mer och mer tycks tro att en ökning av jobben bara kan komma till om villkoren försämras, sade han.

Det var dock inte bara tal på LO:s representantskap. Dragspel och allsång stod också på dagordningen när ABF presenterade den röda sångboken som sammanställts på uppdrag av LO.

Representantskapet beslutade också att godkänna LO:s verksamhetsberättelse för förra året och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Två motioner från Kommunal antogs också. Den första handlade om att driva på för att förbättra möjligheten till vuxenutbildning och den andra om att LO ska verka för att man i upphandlingar ska kunna ställa krav på att den nya leverantören ska ta över den tidigares personal med oförändrade villkor.