En hotellreceptionist som blev nekad en utlovad anställning därför att hon var gravid har fått 54 000 kronor i förlikningsersättning.

Summan motsvarar ganska väl vad kvinnan kunde ha fått i skadestånd om Hotell- och restaurangfacket hade drivit hennes sak i Arbetsdomstolen. Där har domar om diskriminering på grund av graviditet medfört ersättningar mellan 40 000 och 75 000 kronor.

– Nu fick vår medlem ersättning utan att behöva gå igenom en påfrestande rättegång, säger Peggy Nyholm, ombudsman vid Hotell- och restaurangfacket. Ändå känns utgången inte som en seger. Kvinnan har känt sig mycket kränkt, och hon har blivit av med en heltidstjänst som hon anser sig ha rätt till. Mot den bakgrunden är ersättningen fruktansvärt låg.

Historien börjar i november 2011, då kvinnan får en provanställning på hotellet i centrala Stockholm. Anställningen sträcker sig in i maj 2012, men då kvinnan väntar barn i mitten av månaden går hon på föräldraledighet redan den 1 maj.

Chefen har önskat henne välkommen tillbaka efter ledigheten, och i april 2012 diskuterar hon schema och andra detaljer, inställd på att hon ska börja arbeta i maj.

Men plötsligt har kvinnans chef ändrat sig: Han har fått veta att kvinnan är gravid på nytt.

– Det förstår du väl att jag inte kan ge dig en anställning när du har ändrat förutsättningarna, säger chefen på en ljudupptagning som kvinnan har gjort med sin mobiltelefon. Chefen säger inte uttryckligen att graviditeten är den ”förändrade förutsättningen”, men det är uppenbart att det är den han syftar på.

Lite senare erbjuder arbetsgivaren en tidsbegränsad anställning. Men kvinnan, som anser att hon hade blivit lovad en tillsvidareanställning, tackar nej. Provanställningen har aldrig sagts upp och har därför övergått i en tillsvidareanställning, hävdar kvinnan med stöd av sin lokala fackliga organisation.

Arbetsgivaren anser tvärtom att provanställningen har sagts upp, och att kvinnan inte längre är anställd. I augusti 2013 inleds därför centrala förhandlingar – som blir mycket långdragna. Eftersom rättsläget är osäkert tvekar båda parterna inför en process i Arbetsdomstolen (Visita säger sig inte vara berett att företräda arbetsgivaren i domstolen).

– Eftersom vi hade bevisbördan i frågan om provanställningen var uppsagd eller inte, och eftersom läget var oklart, fick vi rådet av LO-TCO Rättsskydd att göra upp utanför domstolen, säger Peggy Nyholm.
Uppgörelsen blev klar för några veckor sedan och i dagarna har kvinnan fått sina pengar.