Ett vrak utanför Haitis kust kan vara upptäcktsresanden Christofer Columbus flaggskepp Santa Maria som sjönk på hans första resa till Amerika. Det är i alla fall dykaren Barry Clifford övertygad om, skriver CNN.

Vraket hittades där Columbus sade att Santa Maria förliste för över 500 år sedan, men den ”rykande pistolen” som övertygade Clifford var bokstavligen ett skjutvapen, en kanon med 1400-talsdesign. Skeppet hittades egentligen 2003, men kanonen misstolkades vid första inspektionen.

1492 chartrade Columbus tre skepp i ett försök att finna en ny väg till Asien. Men tio veckor efter att de upptäckt Amerika av misstag gick Santa Maria på grund.

En arkeologisk utgrävning behövs att bekräfta påståendet, men om det visar sig stämma är det en av historiens största upptäckter.

– Det här är skeppsvrakens Mount Everest för mig, säger Clifford till CNN.