Arbetsförmedlingen kommer inte att ta några egna initiativ till utredningar om fel ersättning, andra myndigheter saknar information för att agera. Bara den som själv begär det kommer att få sitt ärende prövat.

Än så länge är det få personer som hört av sig till Arbetsförmedlingen (AF) för att få svar om de felaktiga ersättningarna, sedan myndigheten i måndags erkände att fel begåtts sedan 1999. Men när ett brev skickats ut den 19 maj till 25 000 berörda räknar AF med fler frågor.

Men AF kommer inte att på eget initiativ granska några ärenden.

– Nej. Vi kommer att informera om att möjligheten finns. Sedan måste kunden själv begära att få den här rätten prövad, säger Marie Linell Persson, direktör för avdelningen för förmedlingstjänster.

Frågan är om någon kommer att göra det, när de läst formuleringarna från AF. ”För de allra flesta skulle en rättning i efterhand kunna ge långtgående konsekvenser med återbetalningskrav som resultat”, kan man bland annat läsa på myndighetens hemsida.

Bostadsbidrag nämns som ett bidrag som kan påverkas.

”En rättning skulle också kunna påverka den ersättning som personerna har i dag och skulle kunna ge skattekonsekvenser”, står det vidare.

Marie Linell Persson säger att det handlar om att vara tydlig om konsekvenserna.

– Men alla de här personerna har haft en annan ersättning, det är viktigt att man förstår det. Man kan ha haft rätt ersättning men från fel system. Vår uppskattning är att det är få som skulle ha fått högre ersättning.

Försäkringskassan, kommunerna och a-kassorna kan i sin tur inte agera utan uppgifter från AF. Kommuner kan alltså ha betalat ut försörjningsstöd till personer som egentligen borde ha fått ersättning från annat håll, men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att avvakta.

Om det kan bli aktuellt för a-kassorna att kräva återbetalning är för tidigt att säga, enligt Melker Ödebrink, kanslichef vid Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO).

– Vi vet inte om det blir så.

 

Läs tidigare artikel:

25 000 får brev om fel

Bakgrund: Fel i systemet i 14 år

Under 14 år har personer fått ersättning från fel system, på grund av ett fel i Arbetsförmedlingens rutiner. Det kan ha påverkat nivån på ersättningen och andra bidrag.

Personerna skulle ha haft så kallat aktivitetsstöd, men har i stället fått utbetalning från system där de tidigare hört hemma. I huvudsak rehabersättning, sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension), försörjningsstöd (socialbidrag), ersättning från kriminalvården och personer med avgångsvederlag.

Antal säkert berörda är 25 000 arbetslösa individer i arbetsmarknadspolitiska program sedan 2012.

Källa: Arbetsförmedlingen