Ju mindre löneskillnad branscher emellan, desto högre tillväxt. Slutsatsen kan dras för hela Europa, men för USA och Australien är det tvärtom.

Länder med små skillnader mellan branschers lönenivåer har högre tillväxt, visar en färsk avhandling från Göteborgs Universitet.

Svenja Gärtner, forskare i ekonomisk historia, har jämfört siffror från 35 branscher i 14 länder. Branscherna som ingår är till exempel träindustrin, handels- och byggbranschen. Ett lönesnitt för de som jobbar i en bransch har jämförts med en annan branschs snitt.

– Det kan alltså fortfarande vara stora löneskillnader mellan personerna i branscherna, en arbetare kan ju tjäna mycket mindre än en manager — det har jag inte undersökt, säger Svenja Gärtner.

– Det är intressant att se de här resultaten i dag när vi ser en ökande ojämlikhet mellan lönenivåer i Sverige.

Gärtners forskning avviker från idén om att lönespridning generellt är bra för tillväxten.

– Sambandet mellan liten lönespridning och tillväxt går att se i hela Europa, men i USA och Australien är det tvärtom. Jag har inte undersökt orsaken, men antar att det beror på lagstiftning och institutionella reformer inom unionen, säger Svenja Gärtner.