25 000 arbetslösa kommer att få brev från Arbetsförmedlingen. De kan ha pengar att kräva – men i så fall gör det de på egen risk. Det kan sluta med att de själva krävs på pengar.

Däremot kommer Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte att riva upp gamla beslut och kräva folk på pengar. Det är bara om någon berörd själv hör av sig som det blir en utredning.

– Om man inte själv gör någonting kommer inget att hända. Risken är att den som begär en utredning själv blir återbetalningsskyldig. Vår övergripande bedömning är att de flesta nog inte har förlorat ekonomiskt på det här, säger Arbetsförmedlingens presschef Patrik Svensson.

Tiotusentals arbetslösa har fått felaktiga ersättningar. Det här har pågått sedan 1999, men antalet berörda har ökat kraftigt på senare år. De har inte fått aktivitetsstöd. I stället har de fått andra ersättningar som rehabersättning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) och försörjningsstöd.

Arbetsförmedlingens uppskattning är att de som har tjänat på det här är fler än de som har förlorat. För den enskilda människan är det inte lätt att veta om han eller hon har fått för mycket eller för litet.

– Jag tror att det är extremt svårt, eftersom vi själva har svårt att se hur det ligger till. Det är inte förrän vi utreder ett ärende som vi vet om något har gått snett, berättar Patrik Svensson.

Arbetsförmedlingen drar en gräns mellan 2011 och 2012. De arbetslösa som kan vara berörda från 2012 och framåt får ett brev. Orsaken är att de är aktuella i Arbetsförmedlingens register.

Förra sommaren upptäckte Arbetsförmedlingen att något var fel. Det var en följd av en utredning om ett annat ersättningsfel. Att reda ut hela härvan ter sig som en gigantisk uppgift.

Orsaken är att besluten om ersättning har fattats av de enskilda handläggarna. Det har skötts manuellt. I dag har Arbetsförmedlingen drygt 12 000 anställda. Det ger en bild av vidden av problemet.

1999 kom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan överens om hur myndigheterna skulle dela på ansvaret för utbetalningarna. Med åren har Arbetsförmedlingen tänjt på överenskommelsen. Samtidigt har antalet berörda arbetslösa ökat kraftigt.

Arbetsförmedlarna har inte meddelat Försäkringskassan när människor har anvisats till program. Det här har rättats till från och med den 1 mars.

Från och med i sommar är det slut på den manuella hanteringen. Då tar ett datorbaserat system över. Därmed ska det inte bli fler fel.

Det återstår att se vad exempelvis a-kassorna och kommunerna har att säga. De blir också inblandade i den här röran – utan att vara delaktiga. A-kassorna kan exempelvis ha betalat ut för mycket i ersättning. Därmed skulle de kunna kräva folk på återbetalning.