Dålig belysning vid skärmarbetet kan kosta vårdcentral 125 000 kronor i vite. Nu vänder sig Arbetsmiljöverket till förvaltningsrätten för att döma ut en del av vitet.

Redan efter en inspektion 2012 krävde Arbetsmiljöverket att Norrvikens vårdcentral i norra Storstockholm ska rätta till den felplacerade belysningen vid datorskärmarna. Myndigheten hotade då med 50 000 kronor i vite om inte skrivborden fick en sådan placering så att arbetstagarna inte utsattes för bländning i sitt arbete.

Av kravet framgick också att arbetsgivaren skulle anpassa belysningen till bildskärmsarbetet genom att flytta taklamporna ovanför arbetsbordens främre kant.

Vid en ny inspektion i januari i år upptäckte Arbetsmiljöverket att bristerna inte åtgärdats. Nu ställer myndigheten ett nytt viteskrav på arbetsgivaren, som måste rätta till belysningen fram till 12 oktober i år. Vitesbeloppet är 75 000 kronor den här gången.

– Även den här gången bestod bristerna i att belysningen var felaktigt placerad så att risk för bländning uppstod, säger Maria Lilja, jurist vid Arbetsmiljöverket.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler måste det finnas fönster i en arbetslokal för att få in dagsljus. Arbetar man med bildskärm ska fönstren ha persienner eller något annat som kan avskärma starkt dagsljus.

Eftersom bildskärmen ger ett förhållandevis svagt ljus ska man undvika starka ljuskällor i synfältet. Med andra ord ska man inte ställa bildskärmen framför ett fönster. En lämplig placering är vinkelrätt mot fönsterväggen.

Fel belysning gör att man blir trött i ögonen, kan få huvudvärk och spänningar i nacke, skuldra och rygg.

Man ska också undvika flimmer från lysrör, eftersom det kan ge stressreaktioner i det centrala nervsystemet, som i sin tur kan orsaka trötthet och försämrad prestation.

Reglerna om belysning vid skärmarbete finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02).