LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tycker att IF Metall försöker få fart på samma slags förhandling som LO förde med Svensk Näringsliv om jobbpakten.

– Jobbpakten satte Svenskt Näringsliv stopp för. Men det är klart att det här är problem som vi vill titta på och jag tror att vi måste titta på helheten och hitta en balans, säger Torbjörn Johansson.

Med helheten menar han att förhandlingarna borde handla om anställningsskyddet, visstid, inhyrning av personal, omställning och f-skattare.

Arbetet har tidigare berättar att IF Metall är öppna för att förhandla med industrins arbetsgivare om de här frågorna. IF Metall hoppas på ett byte som ska ge metallarbetarna trygga jobb och samtidigt tillmötesgå arbetsgivarnas strävan efter flexibilitet i industrin där konjunkturen växlar allt snabbare.

Men LO:s Torbjörn Johansson tror inte att det finns några branschvisa lösningar.

– Jag tror det är omöjligt att finna branschvisa lösningar. Jag tror till exempel inte man ska ha olika anställningsskydd i olika branscher. Möjligen kan det handla om anpassningar till olika branscher, säger Torbjörn Johansson.

Han säger att han framför allt uppfattar IF Metalls förslag som ett inspel i debatten om trygghet, bemanning och flexibilitet. Och han uppfattar det som att IF Metalls idéer nu ligger helt i linje med det som LO-styrelsen förespråkade inför förhandlingarna om jobbpakten med Svenskt Näringsliv för ett och ett halvt år sedan.

LO:s avtalssekreterare tänker sig att den här typen av förhandlingar måste få ta tid eftersom det är mycket som ska vägas samman och att det omfattar både avtal och lagar.

– Till slut tänker jag mig att det kommer att handla om en trepartsöverenskommelse mellan fack, arbetsgivare och regeringen, säger Torbjörn Johansson.

 

Läs tidigare artiklar:

IF Metall öppnar för uppluckrad turordning

Facket får ja från industrin

Fakta: Jobbpakten

Jobbpakten var ett försök att nå en trepartsöverenskommelse och den handlade i första hand om att skaffa jobb åt unga genom avtal om jobb med lägre lön och i gengäld sker utbildning på en del av arbetstiden. Regeringen erbjöd sig också att slopa den differentierade a-kasseavgiften.

I diskussionen fanns även andra frågor som arbetsrätt. Svenskt Näringsliv hoppade av förhandlingarna med motiveringen att facket tagit in andra frågor än att skapa jobb åt unga.