Nio av tio LO-medlemmar känner till att det hålls ett val till Europa parlamentet i år, men många bryr sig inte om det. Det visar en undersökning som LO låtit företaget Novus genomföra.

2 393 LO-medlemmar fick förra veckan svara på frågor om EU-valet i en webbenkät. Hälften av dem angav att de troligen kommer att rösta i valet.

– Vi vet att i förra EU-valet röstade 35 procent av LO-medlemmarna så då är 50 procent en betydande uppgång, om de verkligen gör som de säger och går och röstar. Men det är inte bra nog. Vi har ett alldeles för lågt valdeltagande, säger Tobias Baudin, LO:s vice ordförande som också är valansvarig.

Var fjärde LO-medlem uppger att de tycker att EU-valet är oviktigt och ännu lite fler tror att det inte spelar någon roll vilka som röstas in i parlamentet från Sverige. Det är en lika vanlig som allvarlig missuppfattning, enligt Tobias Baudin.

– Ungefär 60 procent av besluten som fattas i våra kommuner är beroende av beslut som fattats i EU-parlamentet. EU har makt och då måste vi se till så att vi skickar dit dem som bäst representerar oss, säger han.

Han tillägger att det EU beslutar rör människors vardag och stor har betydelse för fackliga frågor.

– Det handlar om arbetsrätten, att vi ska ha rätt att kräva svenska kollektivavtal för alla som jobbar här, och arbetsmiljön. Det finns förslag på att undanta 99 procent av alla svenska företag från arbetsmiljölagstiftningen och det måste vi motverka.

Enligt Tobias Baudin upplever många att Bryssel ligger för lågt bort för att de ska ta valet på allvar. Några som röstade nej till EU-medlemskapet, bojkottar valet av den anledningen, och andra struntar i att rösta för att de inte är nöjda med den politik EU fört.

– Det är oerhört viktigt att rösta. Vi är med och då ska vi påverka. Vi har haft 15 år av högerstyre i Europa och det har vi nu en chans att ändra, säger han.

För att öka LO-medlemmarnas intresse för EU-valet åker Tobias Baudin och hela LO-ledningen runt i landet och sprider information på arbetsplatserna. LO har också startat 47 ringcentra på olika ställen i landet som ringer upp LO-medlemmar och pratar om valet.

– Vi måste mobilisera våra medlemmar om vi ska kunna påverka de viktiga frågorna för oss i EU som handlar om ordning och reda på arbetsmarknaden och inte minst om att minska arbetslösheten.

LO-medlemmarna och EU-valet

• 89 procent känner till att det är EU-val i år.

• 51 procent kommer troligen att rösta. 31 procent är helt säkra.

• 26 procent kommer troligen inte att rösta. 6 procent gör det absolut inte.

• 60 procent tycker att EU-valet är viktigt. 25 procent lutar åt att det inte är det.

• 27 procent tror inte att det spelar någon roll vilka som röstas in i parlamentet.

Källa: Novus undersökning som gjorts på uppdrag av LO.

Valdeltagande

År 2009 röstade 45,5 procent av svenskarna i EU-valet, att jämföra med 37,9 procent i valet 2004. Av LO-medlemmarna röstade 35 procent år 2009 och 27 procent i valet innan.