Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Svenska H&M är av de största klädinköparna i Kambodja. Klädjätten hävdar – tvärtemot FN-projektet inom landets textilindustri – att arbetarnas förhållanden har förbättrats under senare år.

”Betydande förbättringar har skett de senaste åren, framförallt vad gäller arbetarnas hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter”. Så skriver H&M i sin senaste hållbarhetsrapport om Kambodja.

Företaget har över 70 leverantörsfabriker i landet. I Sverige står det för ungefär hälften av omsättningen i hela klädbranschen.

Siffror från H&M:s egna granskningar av leverantörerna ger en nedslående bild när det gäller exempelvis påtvingad övertid och lön för den. Knappt två av tre av företagets leverantörsfabriker i Fjärran Östern, den grupp länder där Kambodja ingår, uppfyller kraven att låta arbetarna själva välja om de vill jobba mer övertid än vad lagen tillåter. I fler än nio av tio fabriker jobbar arbetarna mer övertid än den lagstadgade övre gränsen.

– Övertid över legal nivå är ett av de vanligaste problemen i indu­strin, vilket också våra inspektions­resultat pekar på, säger Maritha Lorentzon, ansvarig för social hållbarhet på H&M.

När det gäller lönenivåer har företaget tidigare tillbakavisat kritik om att det inte skulle vara tillräckligt konkret i sina planer.

– H&M säger att deras viktigaste leverantörer ska ha lönerutiner som möjliggör utbetalning av rättvisa levnadslöner senast 2018. Målet är alltså inte formulerat i termer av faktiska löneförhöjningar för de anställda i produktionen, säger Maria Sjödin på Fairtrade.

Men enligt Maritha Lorentzon kan H&M inte kräva att arbetarna betalas löner som är högre än landets minimilön, trots att företaget är en oerhört viktig kugge i den kambodjanska industrin.

– Lön måste förhandlas kollektivt för alla arbetare och på nationell nivå, vilket också facken är tydliga med. Det är inte H&M som förhandlar om löner, säger hon. Vi kan bara ställa kravet att alla våra leverantörer följer lagen i det land där de finns. Däremot driver vi ett arbete med att möjliggöra för arbetarna att föra dialog och få kunskap om vilka rättigheter de har. Alla arbetare ska ha rätt att kunna leva på sin lön.

Enligt Maritha Lorentzon satsar företaget på att utbilda arbetare i exempelvis sömnad för att de själva lättare ska kunna argumentera för att de är värda mer betalt.

– H&M:s vd har också varit och träffat ministrar i Kambodja och framfört vårt krav på höjda minimilöner.

 

Läs också:

Sömmerskor slåss för anständig lön

 

Moa Kärnstrand