Martin Klepke webbledartopp

Om bara tre veckor är det EU-val och arbetarrörelsen gör allt för att vända den EU-skepticism som brett ut sig i breda LO-led.

Tyvärr är synen på EU som en onödig ”överinstans” delvis etablerad av vänstern själv. När majoriteten i EU-parlamentet tillhörde progressiva krafter talades visserligen i fina termer om ökad jämställdhet, hårdare arbetsmiljökrav och inte minst om skydd för kollektivavtal och fackliga rättigheter. Termen ”Det sociala Europa” blev ett begrepp.

Men det vi minns är mest debatter om hur böjda gurkor ska vara för att få kallas gurkor.

Möjligheten att påverka politiken på ett mer kraftfullt plan förbisågs dock inte när högerkrafterna tog över.

I dag ser vi förslag och reformer som går stick i stäv med visionen om Det sociala Europa. Människans rätt att röra sig över gränserna har förvandlats till ren exploatering, jämställdheten är – med starkt stöd av Sveriges moderata parlamentsledamöter – på klar tillbakagång och fackets rättigheter begränsas.

Detta visar dock att det är valda representanter och inte en naturlag som ligger bakom den gradvisa förskjutningen mot höger.

EU-valet är därför viktigare än någonsin om vi vill återgå till Det sociala Europa och sluta underordna oss högerns beslut.