Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, ser inte mansdominansen i styrelser som ett problem. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, ser inte mansdominansen i styrelser som ett problem. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

LO ska inte bara skicka fler kvinnor till styrelserummen. Facket vill också ha en lag om könskvotering i börsbolagens styrelser. Det väcker protester hos Svenskt Näringsliv.

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat under 2000-talet men de senaste åren har utvecklingen stannat på runt 22 procent. Det är inte bra nog enligt LO, som nu tagit ställning för en lag om kvotering.

– Vi måste få en bättre sammansättning i styrelserna och ta tillvara kvinnors kompetens. I länder som Norge har en lagstiftning varit framgångsrik, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Den bilden delar inte Svenskt Näringsliv.

– Norge har fått 40 procent kvinnor i styrelserna, men jämställdheten har inte ökat. Det har inte blivit fler kvinnliga ordföranden, inte många fler kvinnor i ledningsgrupperna, och inte ökad jämställdhet på arbetsmarknaden, säger Carina Lindfelt, chef för organisationens arbetsmarknadsavdelning.

Hon tycker att det är fel att debatten fokuserar på en fråga, och säger att näringslivet blir allt mer jämställt även om det inte syns i bolagsstyrelserna. 

– Jag ser en tydlig positiv trend med allt fler kvinnliga chefer. Förra året utnämndes 14 000 chefer i våra medlemsföretag och av dem var 40 procent kvinnor.

Till skillnad från Karl-Petter Thorwaldsson ser hon och Svenskt Näringsliv inte mansdominansen i styrelserummen som ett problem.

– Företagens ägare måste få bestämma vilka som ska styra bolaget. De ska välja personer som har värdefulla erfarenheter och den kunskap som behövs för uppdraget oavsett kön.

Finns det inte en risk att man missar just kunskap och erfarenhet när åtta av tio styrelseledamöter är män?

– Nej, jag tror inte att det finns speciell kvinnlig kunskap. Det är kompetensen som ska avgöra och ägarna måste få fatta de besluten själva.

 • Läs även om hur LO ska göra representationen jämställd.