När färjan Nils Dacke fick en ny rutt och började gå från Trelleborg till Świnoujście i Polen, i stället för att köra till den tidigare destinationen Travemünde, flaggades fartyget samtidigt ut till Polen. De ombordanställda sades upp på grund av arbetsbrist och ersattes av polsk personal.

Seko och Sjöbefälsföreningen ansåg att uppsägningarna var felaktiga och stämde företaget i Arbetsdomstolen, vilket Arbetet tidigare berättat om. Nu har stämningsansökan dragits tillbaka efter att parterna har enats om en förlikning.

Flera av de uppsagda slutade självmant. Men av de övriga återanställs nu hälften, vilket innebär 21 personer. För de övriga förlängs uppsägningstiden och de som väljer att säga upp sig självmant erbjuds ett avgångsvederlag, uppger Sekotidningen.

– Det är positivt att vi kommit överens om detta även om det såklart är väldigt synd om dem som trots allt måste sluta mot sin vilja, säger Jonas Forslind, branschsekreterare på Seko sjöfolk, till tidningen.