Målet för IF Metall är att höja andelen kvinnor i beslutande organ och att öka organisationsgraden på metallarbetsplatserna.

Det berättar Marie Nilsson, chef för organisations- och studieenheten hos IF Metall. Och tanken är att förbundets kongress nästa helg ska ställa sig bakom dessa mål.

– Dessutom har vi ytterligare ett organisatoriskt mål och det är att alla arbetsplatser ska få besök av någon företrädare för facket, säger hon.

Marie Nilsson är själv nominerad till förbundsledningen och förhoppningen är att kongressen ska välja henne till en av tre vice ordförande vid sidan av förbundsordföranden.

Målet är att höja andelen kvinnor till 30 procent i de beslutande församlingarna. I dag är andelen kring 25 procent och i medlemskåren är 20 procent kvinnor. Organisationsgraden är i dag 79 procent. Målet blir att höja det till 85 procent.

– Det är roligt att vi fått flera motioner om att lyfta fram unga medlemmar. Det visar att vi fått många aktiva unga i förbundet, säger Marie Nilsson.

Motionerna har delats in i tre grupper: arbetsplatsen, organisationen och samhället. Flest motioner handlar om arbetsplatsen och där ryms förslag om avtalsfrågor, arbetsmiljö och samordningen med LO och andra fack.

Kongressens devis är ”Vi utvecklar människor och industrin.” Samtidigt finns ett jämställdhetstema. Bland de nästan 500 motionerna till kongressen finns ingen om jämställdhet. Förbundsledningen tänker sig dock att jämställdhet ska genomsyra kongressen och kongressens arbete.

– Vi har en klar förbättringspotential när det gäller jämställdhet, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

Han säger att en grupp motioner sticker ut och det är de som handlar om bemanningsfrågor. Flera vill ha ett förbud mot bemanningsföretag medan andra vill se avtal som reglerar inhyrning och visstidsanställningar.

– Vi är mot förbud och föredrar kollektivavtalslösningar. Vi måste ta en ordentlig diskussion med våra motparter, säger IF Metalls ordförande.

Kongressen äger rum den 16–19 maj på Folkets hus i Stockholm.