IF Metall vill starta förhandlingar om turordningsregler, anställningsskydd, utbildning och omställning direkt med arbetsgivarna i industrin. Det skulle innebära att förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv om turordning och omställning körs över.

– Det här är angeläget. Vi behöver en lösning för våra medlemmars behov av trygghet – men även arbetsgivarnas krav på flexibilitet när svängningarna i industrin konjunkturen kommer oftare. Och jag tror att det behövs branschvisa överenskommelser eftersom förutsättningarna är så olika. Ett nationellt avtal riskerar att bli en papperstiger, säger Anders Ferbe, IF Metalls ordförande.

Det är de snabbt växlande konjunkturförändringarna som skapar nya problem. De eventuella förhandlingarna kommer att handla om arbetsgivarnas krav på flexibilitet och ändrade turordningsregler som står emot facket förhoppningar om nya regler för inhyrning av arbetskraft, visstidsanställningar, utbildning av anställda och omställningsstöd för dem som förlorar sina jobb

– En uppgörelse ska skapa mer hållbara arbeten i kombination med ökad flexibilitet. Förhandlingar och ett nytt avtal blir komplext för arbetsgivarna och kommer utmana deras rätt att leda och fördela arbetet.

Anders Ferbe vill inte gå in närmare på hur han vill att ett avtal ska se ut. Det får avgöras i framtida förhandlingar, enligt honom.

Han pekar dock på ett mål – och det är att se till att medelålders anställda i industrin hänger med i utvecklingen. Det betyder att det fortlöpande ska utbilda sig. Anders Ferbe tänker sig att alla anställda ska lära sig så mycket att de kan söka och få sitt eget arbete.

IF Metalls ordförande säger att den här typen av förhandlingar innebär en viss ”målkonflikt” med PTK:s och Svenskt Näringslivs pågående diskussioner. En skillnad är enligt honom att de förhandlingar han vill se är mer omfattande och tar upp även trygghet i anställningen.

Han berättar också att IF Metall inte fört några diskussioner med LO och de andra LO-förbunden om detta. Facket driver sin egen linje i denna fråga.

Nästa helg har IF Metall kongress och den kommer att ta ställning till om förbundet ska försöka förhandla om turordningsregler, anställningsskydd, utbildning och omställning med arbetsgivarna i industrin.

– Om kongressen säger ja kommer vi vända oss till arbetsgivarna. Om det blir med en formell förhandlingsinbjudan, ett telefonsamtal eller något annat vet vi inte ännu, säger Anders Ferbe.

 

Läs också:

PTK: Omställningsavtal långt borta

Arbetsgivarna svarar: Facket får ja från industrin