Det var diskriminering av en manlig anställd när Mittuniversitetet reserverade forskningsmedel enbart för kvinnor, anser DO som nu stämmer universitetet till Arbetsdomstolen, AD.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) företräder en manlig lektor som fick veta att informationen om forskningsmedlen enbart gått till kvinnor. Lektorn anser att han därigenom gått miste om möjligheten att söka pengarna.

Universitetets syfte har varit att pengarna ska gå till underrepresenterat kön, och lektorn har fått veta att han på grund av sin könstillhörighet inte uppfyller kriterierna för att söka medlen.

Enligt DO är positiv särbehandling visserligen en tillåten åtgärd för att komma tillrätta med en ojämn könsfördelning på en arbetsplats, men att universitetet genom att helt utesluta män gått för långt.

– Gör man rätt finns det absolut möjlighet att använda sig av positiv särbehandling, men urvalsprocessen får inte göras med automatik. Det måste först göras en objektiv bedömning av de sökandes meriter utan att ta hänsyn till kön, säger DO Agneta Broberg.

När en sådan objektiv bedömning är gjord och om arbetsgivaren kan konstatera att meriterna i stort är likvärdiga finns möjlighet att välja underrepresenterat kön, förklarar DO.

– Men det Mittuniversitetet har gjort i det här fallet är närmast att likna vid kvotering, och det är däremot inte tillåtet, säger Agneta Broberg.