Borgmästaren Gultan Kisanak, Disks lokalordförande Serdar Ekingen och Kommunanställdas förbunds ordförande Salih Dogrul skriver under avtalet.

Borgmästaren Gultan Kisanak, Disks lokalordförande Serdar Ekingen och Kommunanställdas förbunds lokalordförande Salih Dogrul skriver under avtalet.

Enligt ett nytt kollektivavtal i Turkiet ska kommunanställda män som misshandlar sina fruar bli av med hela eller delar av sin lön. Pengarna ska betalas till den misshandlade kvinnan i stället.

I dag skrev de turkiska arbetarfackens centralorganisation Disk och den första kvinnliga borgmästaren i miljonstaden Diyarbakir under ett kollektivavtal där parterna förbinder sig att göra avdrag på lönen för den medlem som misshandlar sin fru. Pengarna ska betalas till hans fru i stället.

Blir mannen fälld för misshandel i domstol ska hela lönen betalas till frun, slår parterna fast.

– Det är vår plikt att motarbeta våld inom familjen med alla medel som vi förfogar över, sa borgmästaren Gultan Kisanak, när hon skrev under avtalet.

Genom det nya kollektivavtalet hoppas parterna att kvinnorna ska slippa dubbelbestraffning, först genom misshandel och sedan genom att bli av med försörjningen.

– Fler kvinnor kommer att våga polisanmäla sina män om de vet att de kan försörja sig, sade Gultan Kisanak.

Hon tillhör det vänsterfeministiska partiet BDP som har starkast stöd i de kurdiska delarna av landet. Partiet tillämpar kvotering både internt och i valen till nationalförsamlingen och kommunfullmäktige.

Minst 40 procent av kandidaterna ska vara kvinnor, enligt partistadgan.

Partiet förbjuds dock med jämna mellanrum, men lyckas återuppstå med nytt namn och nya stadgar varje gång. I de senast två allmänna valen har BDP fått omkring sju procent av rösterna i landet.