Trender kring management är starka i Sverige. Men konsulterna som lär ut de olika strategierna har ofta dålig genuskunskap. Det ska det bli ändring på, hoppas Marita Svensson, projektledare inom genus.

Managementkonsulter som lär ut olika ledningsstrategier till företag måste också ha genuskunskap och kunna förmedla den.

MaritaSvenssonMarita Svensson, som har lett genusprojekt och ansvarar för innovativt ledarskap på nätverksklustret Fiber optic valley i Hudiksvall, har tillsammans med ett par kolleger sökt pengar från innovationsmyndigheten Vinnova. De vill sprida kunskapen från genusforskningen, bland annat den som skett på Ericssons kabelfabrik, och som lett till boken Genusmedvetet ledarskap.

Genom att bland annat rikta sig direkt till managementkonsulterna hoppas de på en stor effekt genom att de sedan sprider kunskapen vidare ut på företagen.

Besked om pengarna hoppas de få i maj.

Läs mer om genusarbete i Arbetet på fredag.