Fas 3 har nått toppen – och passerat den. Efter fem år av mer eller mindre oavbruten ökning är det slut, åtminstone enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos.

Bara under de dryga två och ett halvt år som har gått sedan riksdagen fattade beslut om att stoppa fler anvisningar till fas 3, har antalet inskrivna ökat med 8 000 personer.

I januari nåddes kulmen med 35 500 inskrivna i fas 3. Sedan dess har antalet minskat till 34 800 i mars.

Minskningen kommer att fortsätta, enligt Arbetsförmedlingens prognos, men i långsam takt – från 34 400 inskrivna i fas 3 i år till 33 000 2016.

Det beror inte på att lägre arbetslöshet slår igenom i fas 3. I stället beror på det på regeringen satsar 300 miljoner i fyra år på att tömma fas 3 på unga funktionshindrade under 30 år. I mitten av januari var 2 600 unga under 30 år inskrivna i fas 3.

Ungdomssatsningen innebär att 1 000 personer om året ska erbjudas tidsbegränsade jobb i högst ett år på Samhall. Dessutom satsar regeringen mer på subventionerade jobb för deltagare i fas 3.

Arbetsförmedlingen räknar att arbetslösheten ska minska varje år fram till 2018, men det rör sig om små minskningar – från 8,1 procent 2013 till 6,8 procent 2018. Det motsvarar i runda tal 60 000 färre arbetslösa.

Prognosen räknar med det dröjer ett par år innan lägre arbetslöshet slår igenom i fas 3.

– Framför allt därför att färre når garantierna. Om arbetsmarknaden är starkare innebär det att nya arbetslösa lättare får jobb. Då minskar inflödet i jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin. Så småningom gynnar en starkare arbetsmarknad också dem som är inskrivna i garantierna, men det är jättesvårt att säga hur mycket, säger Kristin Hellström, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Fakta

Regeringen struntar i fas 3-stoppet

• Den 9 juni 2011 beslöt riksdagen att stoppa nya anvisningar av långtidsarbetslösa till fas 3. Beslutet drevs igenom av S, MP, V och Sd.

• Regeringen struntade i beslutet. Däremot genomförde dåvarande arbetsmarknadsministern Hillevi Engström ett par mindre förändringar av fas 3.

• Förbudet mot utbildning togs bort. Inskrivna i fas kan numera få arbetsmarknadsutbildning. Men villkoren är hårda och anslaget snålt tilltaget. I slutet av förra året tog pengarna slut. Dessutom togs kravet om att fas 3-deltagare bara fick ägna sig åt påhittade sysslor bort. Riktiga arbetsuppgifter tilläts.

• Fem år efter fas 3-starten granskar Arbetsförmedlingen just nu om vissa bidrag till fas 3-anordnarna kan strida mot EU:s regler och den svenska lagen om olagligt statsstöd.