Nu är TCO-Tidningen nedlagd både som papperstidning och som webbtidning – åtminstone i några månader. Under tiden ska en ny nätpublikation med en ny inriktning utvecklas. Dessutom lägger TCO ner sin studenttidning Studentliv.

– Nu bygger vi en ny digital portal som ska ha en nyhetsredaktion som jobbar dagligen och som ska nå en bredare publik än TCO-Tidningen säger TCO:s kanslichef Torbjörn Bredin.

Den nya publikationen har ännu inget namn. Tanken är att den ska nå beslutsfattare, politiker och opinionsbildare. Nedlagda TCO-Tidningens målgrupp var facklig förtroendevalda i tjänstemannafacken.

Torbjörn Bredin säger att den nya publikationen ska vara mycket snabbare och nå bredare och ska leverera löpande nyheter, analyser, djupare reportage och teman.

På TCO:s tidningsavdelning finns i dag två anställda och det finns än så länge inga planer på att anställa fler. Torbjörn Bredin säger dock:

– Det är inte otroligt att vi anställer fler som ska jobba med den nya portalen.

TCO-Tidningens sista pappersutgåva kom den 14 mars. Den 25 april stängdes webbtidningen. Det finns inget datum bestämt för lanseringen av den nya publikationen. Målet är dock att den ska komma igång i höst.

Lennart Frykskog var tf chefredaktör på TCO-Tidningen fram tills den lades ner helt.

– Det är tråkigt att TCO-Tidningen försvinner, men det är som det är, säger han. Samtidigt är jag glad att det kommer att komma ut en tidning i fortsättningen också i TCO:s regi.

Lennart Frykskog slutar sitt jobb hos TCO för att börja frilansa och studera. Han tycker han gjort sitt sedan han varit med om tre nedskärningar på tidningen.

Tidigare i vår kom även sista numret av TCO:s Studentliv. Den gick ut i 225 000 exemplar fyra gånger om året – till alla studenter på universitet och högskolor. TCO:s Torbjörn Bredin säger att de enskilda TCO-förbunden i fortsättningen ska sköta det som Studentliv gjort.

Ylva Rehnberg var chefredaktör på Studentliv och är nu chefredaktör på TCO:s tidningsavdelning, och hon kommer troligen att bli chefredaktör för TCO:s nya digitala tidning.

– Det känns vemodigt att Studentliv läggs ner samtidigt är det kul med en satsning på något nytt. Det blir några månader utan nya nyheter, men det finns inget annat sätt att göra det på, säger hon.

Journalistförbundet är en del av TCO och förbundets ordförande Jonas Nordling tycker att det är bra att TCO:s tidning ska ha kvar sin redaktionella integritet, men samtidigt säger han:

– Det är olyckligt att TCO inte längre ska ha förtroendevalda som målgrupp. Varje förtroendevald behöver känna att han eller hon är en del av något större. Nu riskerar man att tappa något på vägen.

Dessutom vänder han sig mot att TCO lägger ner Studentliv.

– Unga akademiker är inte heller längre en målgrupp, vilket tyvärr också är feltänkt. De allra flesta TCO-förbunden kommer inte ha någon redaktionell verksamhet riktad till studenter. Inte heller frigörs det några resurser för förbunden för detta eftersom avgiften till TCO inte sänks, säger Jonas Nordling.