Foto: Jonas Ekströmer

Foto: Jonas Ekströmer

För att bekämpa den väntade mygginvasionen vid Torptjärn i Deje/Forshaga i Värmland sätter kommunen in betande kor.

– Jag tror att det bästa sättet att bekämpa naturen, är med naturen. Korna kommer att göra stor nytta, säger kommunekolog Britt-Marie Olsson till Värmlands Folkblad.

Myggen som kommer med översvämningar är en plåga för Dejeborna. När korna trampar runt i strandkanten där mygglarverna finns får de svårare att överleva.