Felaktig ekonomisk politik riskerar att leda till att den för låga inflationen biter sig fast. Något som kan få allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser. Det hävdar LO-ekonomerna i sin nya konjunkturprognos.

Den svenska ekonomin kommer inte att lyfta vare sig i år eller nästa år, hävdas i rapporten som presenterades på morgonen.

– Den internationella utvecklingen går fortsatt trögt. Visserligen blir det positiv tillväxt i Europa, men den är svag vilket gör att exporten inte kan väntas lyfta. Den inhemska konsumtionen går klart bra i år, men det beror på finanspolitiken som kommer att slå om nästa år, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

Den blågula tillväxten väntas i prognosen uppgå till 2,5 procent både i år och nästa år, medan arbetslösheten parkerar sig ovanför åttaprocentsstrecket, eftersom arbetskraften fortsätter växa snabbare än sysselsättningen. Samtidigt väntas inflationen hamna kring en procent. LO-ekonomerna ser allvarligt på faktumet att inflationen legat under det tvåprocentiga målet under en längre tid.

– Det gör oss oroade för att inflationsförväntningarna kommer att fortsätta falla. Det skulle vara oerhört farligt. Om vi får ännu lägre inflation är risken uppenbar att människor och företag väljer att skjuta upp konsumtion och investeringar, vilket leder till ännu lägre inflation, säger Lars Ernsäter.

Han anser att riskerna för fortsatt nedpressad inflation måste få följder för den ekonomiska politiken.

– I detta läge är det en chansning att inte vara mer expansiv, eftersom det då finns större risk för prisfall och deflation. Risken att bli alltför expansiv är däremot liten, och en sådan politik kan enkelt dras tillbaka, säger Lars Ernsäter.

LO-ekonomerna vill ha lägre räntor och hävdar att penningpolitiken har blivit dysfunktionell. De efterlyser skarpare utvärderingar av hur Riksbanken bedriver sin räntepolitik.

Även finanspolitiken kritiseras i rapporten. LO-ekonomerna upprepar kravet på ett stimulanspaket för 70 miljarder kronor och motsätter sig den politiskt framförda hållningen om att alla nya reformer ska vara fullt finansierade.

– Det är irrationellt att strama åt i ett läge med hög arbetslöshet och mycket lediga resurser. Men båda blocken har bundit sig hårt vid överskottsmålet och vaktar på varandra, säger Lars Ernsäter.