18 anställda sägs upp från Aller Media när sammanlagt 35 tjänster försvinner, skriver Journalisten.

Företaget ska spara 50 miljoner. Utöver uppsägningarna gör arbetsgivaren det bland annat genom att inte nyanställa vid vakanser och när anställda går i pension. Det är redaktionerna i Stockholm, Helsingborg och Malmö som berörs.

– Det blir mindre tid för återhämtning och eftertanke eftersom färre ska göra fler arbetsuppgifter, säger Marie Schulz, journalistklubbens ordförande, till tidningen.