Stefan Löfvens första tal för dagen hölls i Sundbyberg, i kalla vindar. Foto: Jessica Gow

Stefan Löfvens första tal för dagen hölls i Sundbyberg, i kalla vindar. Foto: Jessica Gow

 

– Nu är privatiseringarnas och skattesänkningarnas tid slut. Nu börjar de solidariska åren, lovade Stefan Löfven i sitt förstamajtal i förmiddags.

Löfven tog upp att 400 000 människor är arbetslösa och han anklagade regeringen för att lägga fram en ekonomisk vårmotion som var ”kliniskt ren” från åtgärder mot arbetslösheten och för att ”trixa” med siffror för att gömma undan de arbetslösa.

Löfven lovade inga mirakelkurer för att bekämpa arbetslösheten. Han uppgav att Socialdemokraternas politik för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU 2020 bygger på tre ben. Mer investeringar i infrastruktur och forskning, en aktiv näringspolitik och att öka människors kompetens med mer utbildning.

Löfven pekade på att S föreslår ett nytt ”kunskapslyft” med 30 000 fler platser inom vuxenutbildningen. S-ledaren lovade också att avskaffa Fas 3, den sista fasen i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti för arbetslösa.

– Vi ska befria alla som befinner sig i Fas 3. Denna själlösa slutförvaring, sade Löfven.

Han lovade också att ”stoppa nedskärningarna” av antalet platser i högskolorna.

Löfven nämnde också Socialdemokraternas förslag om att alla unga ska jobb, praktik eller utbildning inom tre månader efter att de blivit arbetslösa.

– Ingen ung ska behöva gå utan jobb. Alla ska kunna känna sig hemma i samhället.

I sitt tal lovade Löfven också att steg för steg få bort skatteklyftan mellan pensionärer och förvärvsarbetande, men utan att kunna precisera hur fort det ska gå, Han lovade också att arbeta för att få bort delade turer i offentlig sektor, det vill säga arbetspass som delas upp under en arbetsdag.

Löfven försäkrade att skolan befinner sig i hjärtat av den socialdemokratiska ideologin. Han pekade på behovet av fler speciallärare och pedagoger, mindre klasser och högre lön för lärare. Löfven anser att det också behövs skolplikt på sommaren för de elever som riskerar att inte klara av högstadier.

– Men det räcker inte. Vi behöver ge skolor med störst utmaningar störst resurser, sade Löfven.

– Och vi måste sätta stopp för vinstjakten och de kaosartade konkurserna.

Löfven tog upp ett exempel som nämnts i medierna där ett dagis gav vatten och knäckebröd till barnen.

– Vi kommer aldrig att acceptera det i ett socialdemokratiskt styrt Sverige, sade han.

Löfven kommer också att tala på Norra Bantorget i Stockholm i eftermiddag, cirka kl 15.10.