Sista datum för att säga upp det centrala avtalet för spårtrafiken har flyttats fram till den 15 maj. Ett förslag från Seko har öppnat för en lösning på konflikten om deltidsanställningar vid Öresundståg.

Sedan arbetsgivaren Veolia varslade omkring 250 heltidsanställda vid Öresundståg om uppsägning i vintras (och erbjöd en del av dem att jobba på deltid) har positionerna varit låsta.

Seko har inte accepterat beskrivningen att arbetstids- och säkerhetsregler i det lokala avtalet gör det omöjligt att erbjuda personalen heltidsanställningar. Möjligheten att säga upp det centrala avtalet för tågtrafiken i hela landet har hjälpt Seko att sätta hårt mot hårt.

Men i går, dagen innan fristen för att säga upp avtalet löpte ut, lämnade det lokala facket vid Öresundståg ett förslag som mjukade upp låsningarna. Exakt hur förslaget ser ut vill Seko inte berätta, men facket pekar i förslaget på hur frivilliga lösningar har bidragit till flexibel bemanning vid andra tågföretag.

– Historiskt har grupper för dem som till exempel vill arbeta på helger eller kvällar fungerat väl inom bland annat SJ, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

Veolia reagerade positivt på Sekoförslaget. Men för att avstå från att säga upp det centrala avtalet, och acceptera fredsplikt ett år framåt, vill Seko ha en skriftlig utfästelse från Veolia.

En sådan kunde företaget inte lämna i går, utan att ha gått igenom förslaget närmare. Veolia begärde att få betänketid fram till den 8 maj.

Samtidigt analyserar en arbetstagarkonsult behovet av bemanning vid Öresundståg på fackets uppdrag. Den analysen ska vara klar senast den 12 maj.

– Utifrån de två aspekterna har vi accepterat att flytta fram sista datum för att säga upp det centrala avtalet till den 15 maj, säger Valle Karlsson.

Beata Hammarskiöld, förhandlare vid Almega, bekräftar att Almegas styrelse i förmiddags gav sitt godkännande till att fristen för uppsägning flyttas fram.

Sista dagen för uppsägning av avtalet har redan flyttats fram en gång, från den 31 mars till den 30 april. Under mellantiden har flera fall där Seko befarat försämrade villkor för medlemmarna fått sin lösning. Vid MTR Express, ett nytt tågföretag på sträckan Stockholm – Göteborg, tecknade Seko i går ett kollektivavtal som är i nivå med villkoren för medlemmarna på SJ:s tåg. Ett avtal vid Krösatåg är i det närmaste klart.

Och nyligen enades Seko och Almega om en bilaga till det centrala avtalet som ska reglera löner och arbetstider inom fjärrtrafiken med persontåg mer i detalj. Enkelt uttryckt gör bilagan att nya tågföretag som tar upp konkurrensen med SJ ska betala lika höga löner som SJ gör.

– Vi vill ha liknande bilagor för andra delar av spårtrafiken, säger Valle Karlsson. Men dem kan vi och arbetsgivarna arbeta vidare med under fredsplikt, eftersom inga nya upphandlingar kommer att göras innan det centrala avtalet får sägas upp nästa gång, den 31 mars 2015. Därmed är Öresundståg det enda problem som återstår att lösa.