Fackförbundet Vision kräver akuta åtgärder på landets socialkontor: färre ärenden per socialsekreterare, bättre digitalt stöd och introduktion för alla, skriver tidningen Vision.

Förbundet och forskaren Pia Tham har sammanställt forskning om socialsekreterarnas situation och hur den riskerar att gå ut över brukarna. Vanliga slutsatser är också:

• att arbetsbördan är för stor och ökar risken för ohälsa hos socialsekreterarna

• att de mest erfarna socialsekreterarna slutar, vilket leder till att unga, nyutexaminerade får ta hand om tunga ärenden.