Arbetsmiljöverket ska inspektera 500 arbetsplatser med många sommararbetande ungdomar fram till oktober. Samtidigt visar preliminär statistik att arbetsskadorna bland unga börjat minska efter många års ökning.

Cirka 4 000 unga mellan 16 och 24 år råkar ut för arbetsskador varje år, enligt anmälningar till Arbetsmiljöverket. Tjejer drabbas främst av olyckor inom omsorg och sociala tjänster, medan killar råkar ut för flest olyckor inom bygg. 

Unga är mer utsatta än andra på arbetsmarknaden med åtta anmälda arbetsolyckor per 1 000 anställda och år, att jämföra med snittet för samtliga åldersgrupper som är sex.

– Vårt mål är förstås att skadorna ska minska, men också att ge en bra start i yrkeslivet, säger Urban Olsson, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

De vanligaste bristerna som kommit fram under myndighetens tidigare granskningar brukar vara att ungdomarna inte får introduktion och handledning, samt att arbetsgivaren inte gör tillräckliga riskbedömningar av de arbetsuppgifter som unga utför.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivarna skyldiga att ge ungdomar en ordentlig introduktion så att de vet vad de ska göra för att jobba säkert.

Arbetsmiljöverket brukar granska ungdomars arbetsmiljö under sommarmånaderna varje år. I år ska myndigheten genomföra 500 inspektioner över hela landet, bland annat inom vård och omsorg, bygg, detaljhandel, restaurangbranschen och fastighetsservice.

– Sommarjobbare utsätts för risker, exempelvis genom att hantera maskiner utan utbildning eller att ha hand om stora mängder kontanter, säger Urban Olsson.

Att unga inte får information om hur de ska agera i situationer där det förekommer hot och våld är en annan vanlig brist.

Arbetsmiljöverket har inspekterat ungas arbetsmiljö regelbundet under tio år.

– Trenden med en ökning av arbetsskadorna bland unga verkar ha brutits, enligt preliminära siffror för år 2013. Det är mycket glädjande. Förhoppningsvis är vårt enträgna arbete på det här området en av flera förklaringar, säger Urban Olsson.