Dagens förhandling om bemanningen vid Öresundståg avgör om det blir strejk inom spårtrafiken eller inte. Enligt Seko finns ett svårt hinder för fackets krav på trygga jobb: Öresundståg får inte betalt av Skånetrafiken när oförutsedda händelser stoppar trafiken.

När Seko och Almega enades om ett treårigt centralt avtal för spårtrafiken i somras var en viktig punkt för Seko att avtalet kan sägas upp vart och ett av de tre åren.

De senaste månaderna har Seko använt möjligheten till uppsägning för att sätta tryck bakom sina krav i olika lokala förhandlingar.

Ett kollektivavtal med MTR Express, ett nytt företag som ska köra persontåg mellan Stockholm och Göteborg, är nu klart.

– Jag är just på väg för att underteckna det, sa P-O Fällman, ombudsman vid Seko, till Arbetet under förmiddagen i dag, tisdag. Lönemässigt är avtalet likvärdigt med det som vi har med SJ.

Men för att Seko inte ska säga upp det centrala avtalet när fristen för uppsägning löper ut i morgon, onsdag, måste också en betydligt svårare förhandling gå i lås. Den handlar om Öresundståg, där arbetsgivaren Veolia Transport har varslat ett stort antal anställda med fasta heltidstjänster om uppsägning. De har i stället erbjudits deltids- och visstidsanställningar, vilket Seko inte kan acceptera.

Seko satte sig i morse i förhandlingar med Veolia Transport om hur bemanningen vid Öresundståg ska se ut.

– Den förhandlingen blir väldigt avgörande, säger P-O Fällman, som väntar besked under tisdagen.

Om det, med P-O Fällmans ord, kommer vit rök från Malmö kommer Seko inte att säga upp det centrala avtalet för branschen.

Visserligen har Seko och Almega ännu inte enats om en mer detaljerad reglering av löner och arbetstider i det centrala avtalet, vilket de siktade på då avtalet slöts i somras. Men på det mest känsliga området, fjärrtrafiken med persontåg, har parterna nu kommit överens om en bilaga till avtalet som enkelt uttryckt gör att nya tågföretag måste betala personalen lika bra som SJ gör. På övriga områden – pendeltågstrafik, godstrafik, verkstad med flera – är Seko berett att förhandla vidare under fredsplikt.

Men P-O Fällman befarar att röken blir svart – att Veolia Transport inte drar tillbaka sina varsel vid Öresundståg.

Enligt uppgifter till Seko från flera tågoperatörer innebär avtalet mellan Veolia Transport och Skånetrafiken att företaget inte får betalt när tågen står stilla på grund av oförutsedda banarbeten, till exempel när en kontaktledning rivs ner.

– I så fall är det ett jätteproblem, som är väldigt svårt att lösa utan timanställningar eller andra lösa anställningsformer, säger P-O Fällman.

Arbetet har förgäves sökt Skånetrafiken för en kommentar.