IF Metall ska sänka medlemsavgiften med 50 kronor i månaden nästa år. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom flera motioner inför kongressen som föreslår lägre avgift.

IF Metalls ekonomikommitté har gått igenom förbundets finanser inför kongressen i Stockholm den 16–19 maj. Slutsatsen är att det går att sänka avgiften med 0,2 procentenheter från och med 2015.

Det motsvarar en femtiolapp för den som tjänar 25 000 kronor i månaden. Styrelsen vill sänka avgiften med detta belopp för samtliga – även sjuka, arbetslösa, föräldralediga och styrelsemedlemmar.

Det har förbundet råd med, säger ekonomichefen Ulf Andersson på IF Metalls hemsida:

– Avgiftsfrågan är viktig för våra medlemmar och vi ska inte ta ut mer i avgift från medlemmarna än vad som är nödvändigt för att bedriva en bra facklig verksamhet.