Försäkringskassan går nästan alltid på läkarens linje vid sjukskrivning, enligt en ny studie av Inspektionen för socialförsäkringen. Det gäller både arbetsförmågans nedsättning och hur länge sjukskrivningen ska sträcka sig.

Enligt granskningen överensstämmer Försäkringskassans beslut i 98 procent av sjukfallen med den sjukskrivningsgrad som läkaren angett.

I praktiken har läkarna alltså ett mycket stort inflytande över hur många som får sjukpenning.

”Det gäller samtidigt som många läkare upplever att det är svårt att bedöma hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan”, säger Niklas Österlund, en av författarna till rapporten.