Sveriges Kommuner och Landsting tror på två goda år för svensk ekonomi. Tillväxten blir tre procent både i år och nästa år. Därmed ökar skatteunderlaget med två procent om året. Det är betydligt bättre än normalt.

Ändå måste kommuner och landsting höja skatterna. SKL räknar med att den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige höjs från 31,73 kronor per intjänad hundralapp 2013 till 32,15 kronor 2017. Kalkylen bygger att statens bidrag till kommunerna räknas upp med två procent om året.

Var fjärde anställd i Sverige jobbar inom välfärden – drygt 1,2 miljoner människor. Sedan 1998 har antalet anställda ökat med 120 000. Två av tre nya jobb har skapats i privata företag.

Siffrorna föranledde SKL:s ordförande Anders Knape (M) att göra något som lät som ett inlägg i debatten om vinster i välfärden, när landstingets ekonomirapport presenterades tidigare i dag:

– Vi har fler anställda i välfärdssektorn och mer resurser än tidigare. Vi levererar högre kvalitet. Trots det har vi en debatt om det inte fungerar i vår sektor. Om man lyssnar på debatten får man ett intryck av att 1,2 miljoner medarbetare gör ett dåligt jobb. De styrs av 40 000 förtroendevalda som har ambitionen att jäklas med folk. Det leder till att folk blir oroliga och frågar sig om de kan lita på vården och omsorgen.

Inom kommunernas område jobbar var åttonde anställd i ett privat företag. Inom landstingen är siffran var tionde anställd.