S-vill ”jobbstreama” EU-beslut. Alla beslut som fattas ska göras med jobben i åtanke. Det är innebörden i partiets valmanifest för EU-valet som presenterades i går, söndag.

Riv upp Lavallagen och se till att villkoren är lika för arbetare oavsett vilka länder de kommer ifrån. Det är några andra stridsfrågor som partiet tar upp inför valet till EU-parlamentet som hålls om mindre än en månad.

– I dag ser vi hur arbetsvillkor och löner pressas ned i Europa. Detta kan vi aldrig acceptera, sa S-ledaren Stefan Löfven i en kommentar då partiet på söndagen presenterade sitt EU-valmanifest Rättvisa villkor och fler jobb.

Socialdemokraterna vill ha ett nytt EU-sätt att tänka kring sysselsättningen.

I dag gör EU-kommissionen en analys av vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser ett lagförslag får. Socialdemokraterna vill att kommissionen i framtiden även ska analyser hur förslaget påverkar jobben. Politiken ska ”jobbstreamas” för att använda deras egna uttryck. Partiet tror att det kan leda till att skapa nya jobb.

– Vi vill även att det, när det är relevant, görs en analys av eventuella konsekvenser för villkoren på arbetsmarknaden, på samma sätt som för fler jobb. Inga förslag som får allvarliga konsekvenser för vår arbetsmiljö eller våra villkor på jobbet ska kunna smygas igenom, heter det i ett pressmeddelande.

Högt upp på S-agendan finns också ett förslag om ett socialt protokoll som innebär att fackliga rättigheter värderas högre än i dag.  Partiet vill även att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige och införa en strategi för att skapa en bättre arbetsmiljö i Europa.

Andra delar i manifestet är att fortsätta arbetet med att förverkliga den ungdomsgaranti som EU har infört, skapa större förutsättningar för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden, investera mer i forskning och miljö i stället för jordbruksstöd samt sätta upp ett mål om att halvera skattefusket i unionen fram till 2020.

Arbetet har även tittat närmare på några andra partiers EU-politik.

Vänsterpartiet kom med sin EU-plattform i februari. Partiet försöker, precis som Sverigedemokraterna, profilera sig som ett EU-kritiskt parti.

V:s viktigaste EU-frågor i valet är arbetsrätten, EU-kritiken och en förändring av EU:s ekonomiska politik, vars åtstramningar man anser har förvärrat krisen. Vänsterpartiet vill även jobba för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i Europa och propagerar ofta för att unionen ska införa ett socialt protokoll.

I Moderaternas EU-plattform – Ansvar och möjligheter – betonas andra saker. Partiet skriver mycket om EU:s ekonomiska samarbete. Man talar även om behoven om reformer ”för tillväxt, välfärd och sysselsättning” och att de offentliga finanserna måste saneras.

Moderaterna anser också att lönerna i vissa EU-länder ökat för mycket, jämfört med hur produktiviteten utvecklats. Det har gjort att EU inte lyckats vara tillräckligt konkurrenskraftigt. Ett av Moderaternas förslag påminner om Socialdemokraternas idé om ”jobbstreama”. Men i stället för att varje förslag från EU-kommissionen ska föregås av en jobbanalys vill partiet införa en ”budgetgrund” som innebär att EU-politikerna tydligt måste motivera varför man tar medborgarnas pengar i anspråk. Att slopa och förenkla regler är också viktiga frågor för partiet.

Inom arbetsmarknadsområdet uppger Moderaterna att man vill värna den svenska modellen och samtidigt öka möjligheten för arbetstagare att ta jobb i andra länder.

Även Folkpartiet betonar vikten av den fria rörligheten i sitt EU-program, Ja till Europa! Det bör bli enklare för personer utanför EU att komma till Europa och jobba. Folkpartiet profilerar sig som Sveriges Europavänligaste parti. Det vill att Sverige inför euron och talar mycket om vikten av att sanera offentliga finanser. Stora delar av dess program handlar också om hur demokratin ska förbättras, den fria rörligheten samt brottsbekämpning.

Valet till Europaparlamentet hålls den 25 maj.