Kollegornas sjukfrånvaro påverkar vår egen frånvaro mer än vad vi trott. När deras frånvaro ökar tenderar även vår egen frånvaro öka, visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

I Göteborg infördes på försök ett mildare krav på läkarintyg för hälften av befolkningen 1988. Kravet på läkarintyg gällde först vid 14 dagars sjukfrånvaro i stället för efter sju dagar. De anställda som omfattades av det mildare kravet ökade sin sjukfrånvaro. Men det gjorde även den andra hälften av befolkningen som inte omfattades av förändringen.

– Att de som inte hade ett minskat krav på läkarintyg ändå ökade sin sjukfrånvaro förklarar vi med så kallade sociala interaktionseffekter, säger Arizo Karimi, en av författarna till IFAU-rapporten.

Vad är sociala interaktionseffekter för något?

– Kamrateffekten, skulle man kunna säga på enklare svenska.

Blir man alltså smittad av sina sjuka kollegor?

– Ja, det skulle man kunna säga. Våra resultat visar att man påverkas av kollegors frånvaro.

Vet ni varför man påverkas?

– Nej, det kan vi inte säga med säkerhet. Det är en beteendeeffekt snarare än en hälsoeffekt.

Men hur förklarar ni beteendeeffekten?

– Kollegornas minskade krav upplevdes troligen som orättvist, vilket ökade den korta sjukfrånvaron även bland dem som inte omfattades av försöket.

Försöket som omfattade 62 000 anställda på cirka 6 000 arbetsplatser med 10 till 100 anställda är alltså gammalt, men det är först nu forskarna analyserar resultaten.

Forskarnas analys visar också att män och kvinnor påverkas lika mycket av kollegornas frånvaro. Skillnaderna mellan män och kvinnor i den grupp som fick mildare krav på läkarintyg var visserligen stora. Männens sjukfrånvaro ökade nästan dubbelt så mycket som kvinnornas.

Men i gruppen som inte omfattades av förändringen påverkades alla lika mycket. Dock tycks männen och kvinnorna framförallt ha påverkats av kollegor av samma kön. Det vill säga kvinnor påverkas av de kvinnliga kollegornas sjukskrivningar och män av manliga kollegors sjukskrivningar.

– Våra resultat tyder på att kvinnor och män tar lika stor hänsyn till sin sociala omgivning, säger Arizo Karimi.