Dödsolyckorna minskar, men fler blir sjuka och skadas av jobbet. LO sammanställer arbetsmiljöstatistiken i en rapport som visar att både olyckor och arbetssjukdomar fortsätter att öka.

Förra året anmälde drygt 30 000 personer att de skadats så allvarligt på jobbet att de fick vara frånvarande minst en dag, enligt uppgifter LO hämtat från Arbetsmiljöverket och sammanställt i en rapport om arbetsmiljön i Sverige från 2009 till 2013.

Även om det anmäldes 400 färre olyckor förra året än året innan, är anmälningarna betydligt fler än för fem år sedan då knappt 26 000 olyckor anmäldes. Siffran för 2013 väntas också öka med ungefär tusen anmälningar från personer som anmäler sina olyckor sent.

Även i relation till antal sysselsatta ökar arbetsolyckorna, och risken att drabbas har därmed blivit större de senaste åren.

Allt fler drabbas också av arbetssjukdomar. Det handlar om besvär som uppstår efter längre tid med till exempel tunga lyft eller psykiska påfrestningar, och inte vid en speciell händelse, som vid arbetsolyckor.

Förra året anmäldes nästan 11 000 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket, och även den siffran väntas öka något. Det är 25 procent fler än 2009. Kvinnor anmäler arbetssjukdomar betydligt oftare än män och allra vanligast är anmälningarna från vård-, omsorgs- och socialtjänstsektorn.

De allra allvarligaste olyckorna – dödsolyckorna – minskar dock, vilket Arbetet tidigare berättat om. Förra året omkom 33 anställda och totalt 45 personer i arbetsolyckor. I den senare siffran ingår även värnpliktiga, intagna i kriminalvården, vissa elever och anställda i utländska företag.

Det är betydligt färre än tidigare år, men LO konstaterar i sin rapport att betydligt fler än så dör på grund av jobbet i till exempel cancer eller arbetsrelaterade hjärtproblem och självmord. Total dör runt 1 400 människor i Sverige varje år i arbetsrelaterade dödsfall, enligt LO.

I rapporten konstaterar facket också att arbetare löper en större risk att drabbas av hälsoproblem på jobbet än tjänstemän och akademiker.

Torbjörn Johansson– LO-medlemmar är mest utsatta och drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det kan vi inte acceptera. Alla som arbetar har rätt att jobba fram till pensionen med sin fysiska och psykiska hälsa i behåll. Så är det inte i dag, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare och den i LO-ledningen som ansvarar för arbetsmiljöfrågor, i en kommentar till rapporten.

LO föreslår därför en rad åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Bland annat ökade resurser till Arbetsmiljöverket och till arbetslivsforskning, skarpare lagstiftning och ett trepartssamarbete för arbetsmiljöfrågorna.

– Nu krävs det att regeringen, tillsammans med arbetsmarknadens parter, tar fram en tydlig nollvision och en handlingsplan för bättre arbetsmiljö, säger Torbjörn Johansson.