boelcallermoVarför ska man fira världsdagen för arbetsmiljö, Boel Callermo, internationell chef på Arbetsmiljöverket?

– För att manifestera vikten av en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbete ses så lätt som en börda och något som kostar, men det är i själva verket en rättighet att ingen ska behövas skadas eller dö på jobbet. En bra arbetsmiljö är något som både individer, företag och samhället tjänar på.

Dagen, som firas i dag den 28 april, instiftades av ILO år 2003. Behövs det en särskild dag för arbetsmiljö?

– Alla dagar är dagar för arbetsmiljö, men det kan vara bra att manifestera en särskild dag. Det är också en dag så man internationellt hedrar minnet av alla dem som gått bort på jobbet.

Vilka frågor vill du uppmärksamma, nu när du och svenska ILO-kommittén ordnar föreläsningar?

– Förutom vinsterna med arbetsmiljöarbetet så tycker jag att det tema vi lyfter i vårt seminarium i år är viktigt. Det handlar om den ökade gränslösheten i arbetet, där arbete och fritid flyter ihop och geografiska gränser suddas ut.

Alla kan inte delta i ert seminarium. Hur tycker du att dagen ska firas ute på arbetsplatserna?

– Genom att fundera över hur arbetsmiljöarbetet fungerar på den egna arbetsplatsen. Vilka risker finns och vilka faktorer har vi som skapar en bra arbetsmiljö.