Martin Klepke webbledartopp

Socialdemokraterna vill satsa 2,5 miljarder kronor på 30 000 fler platser inom komvux, yrkesvux och yrkeshögskola. En tredjedel av platserna ska öronmärkas för ungdomar under 25 år som inte har gymnasieexamen och en tredjedel går till vidareutbildning för arbetslösa.

Det är logiskt i så måtto att personer i dessa två grupper har allra svårast att få jobb.

Det är också logiskt att man mer fokuserar på dem utan gymnasium i den utökning av S-förslaget som skett sedan den alternativa höstbudgeten.

Förslaget ger samtidigt en tydlig bild av olika angreppssätt mot arbetslöshet. Alliansen sänker ersättningen för dem utan jobb, Socialdemokraterna vidareutbildar människor­ till att kunna ta ett jobb.

Med den nedmontering som skett är det dock inte tillräckligt. 2,5 miljarder kronor på ett år kan låta mycket, men mot bakgrund av att Sverige går miste om 1 miljard kronor i månaden (!) bara på de 70 000 ungdomar som varken har jobb, utbildning eller praktik att gå till är det en liten kostnad som i längden ger stora inkomster för staten.

Att Reinfeldts kommentar på förslaget är att utbildningsplatser inte är jobb är föga förvånande. Att ungdomar utan utbildning kostar en miljard i månaden talar han tystare om.