Byggnads hoppas på att femdubbla andelen kvinnor i facket. Dessutom tänker Byggnads byta till ”hen” i sina stadgar.

Det är en del av en satsning på ökad jämställdhet och mångfald, som kommer upp på Byggnads kongress i mitten på juni.

– Det är viktigt att ingen ska känna sig utesluten och ovälkommen till byggbranschen. Står det han överallt så kan det tolkas som att det inte berör kvinnor eller andra könsidentiteter, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

De nuvarande stadgarna är från 2010. I dem står det ”han/hon” och ”hans/hennes” och det är detta som ska bytas mot hen och hens.

Byggnads har idag runt 1 000 kvinnliga medlemmar och det motsvarar 1 procent av medlemskåren. Under den kommande kongressperioden ska målet för Byggnads vara att kvinnornas andel av facket ska öka till 5 procent och det betyder att facket ska värva 4 000 kvinnor.

Till kongressen finns förslag om att satsa mer på Byggnads kvinnliga nätverk och det finns en diskussion om att göra en kalender med kvinnliga byggnadsarbetare och med den som utgångspunkt initiera aktiviteter och diskussioner.

– Vi hoppas att det ska bli mer normaliserat med kvinnliga byggnadsarbetare. Det kommer göra att fler kvinnor väljer att bli byggnadsarbetare, säger Emmelie Renlund, som är snickare och sitter i arbetsutskottet Byggnads kvinnliga nätverk.

Kongressens tema är ansvar och säkerhet. Den kommer pågå 12-15 juni och kongressombuden ska även ta ställning till 287 motioner.