Martin Klepke webbledartopp

Konkurrensverkets marknadstalibaner har segrat!

I sin nit att förvandla våra skatter från gemensam verksamhet till privata företagsvinster har de efter sega domstolsförhandlingar lyckats få Borås stad till följande:

Stadens fordon får röja snö från gator men de får inte öppna grusspridaren baktill på fordonet och halkbekämpa. Det ska privata företag göra.

Detta trots att domstolen inte finner något belägg för att halkbekämpning i samband med snöröjning snedvrider konkurrensen.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom förkunnar också att myndigheten ska överklaga en friande dom mot Strömstad kommun. Konkurrensverket kräver att staden ska stänga sitt kommunala gym och spa och tvinga de pensionärer som nu går dit att i stället köpa årskort på de privata företag som tillhandahåller spa och gym i Strömstad.

Naturligtvis hävdar Konkurrensverket att de bara följer gällande rätt.

Men det är fel.

Att endast fokusera på de privata företagens vinster är ett aktivt val, på samma sätt som det är ett aktivt val att strunta i alla skrivningar om sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Att alliansregeringen nu vill att denna politiskt färgade myndighet ska ta större ansvar för offentlig upphandling är förståeligt.