I eftermiddag väntas TV4-gruppen fatta det formella beslutet att lägga ner de lokala nyhetssändningarna. I ett öppet brev försöker 151 TV4-medarbetare nu få styrelsen att ändra sig.

”Valet att lämna lokala sändningar för lokal publik har långtgående konsekvenser. Det berör långt fler än 140 personer som snart mister sitt nuvarande jobb och sin granskande roll på det lokala planet”, står det i brevet.

Nedläggningsbeslutet har följts av starka reaktioner, vilket bland annat bottnar i ”den effekt som beslutet har för den lokala demokratin”, skriver medarbetarna som nu uppmanar styrelsen att ”besinna er och tänka om”.

På kanalens hemsida svarar vd Casten Almqvist på det öppna brevet: ”Mediebranschen står mitt i en total omdaning som vi måste förhålla oss till. Trots att lokala nyheter och lokalt innehåll är något som många är intresserade av även när tittandet flyttar till nätet, återstår det att knäcka hur man som medieaktör på riksnivå bygger en fungerande affär kring det”, skriver Almqvist.

Enligt Casten Almqvist har det funnits två missuppfattningar i debatten kring TV4, dels att ”lokal-tv är en vinstmaskin”, dels att ”TV4 skulle vara särskilt gynnat av det politiska systemet”.

”Vi måste utgå från läget vi befinner oss i, med vikande tv-tittande, oklara regulatoriska förutsättningar och än så länge begränsade intäkter från våra digitala satsningar. Det är bakgrunden till det förslag till beslut som nu föreligger styrelsen, och trots att det är oerhört tungt och har väckt mycket reaktioner omkring oss, så tror jag att det är rätt väg för TV4-Gruppen att gå framåt”, skriver han.

Tidigare artikel:

140 jobb försvinner på TV4

 

Uppdatering:

På onsdagskvällen kom beskedet att TV4 fattade det väntade beslutet och lade ner de lokala nyhetssändningarna.