”Jag vill ta ut pengarna medan jag är pigg och frisk.” Det är det i särklass vanligaste motivet för de allt fler människor som tar ut hela tjänstepensionen på fem år.

De allra flesta kan välja om de vill att deras tjänstepension ska betalas ut livsvarigt eller under en kortare period, till exempel fem, tio eller femton år.

Pensionsbolaget AMF har tidigare uppmärksammat att fler och fler väljer en begränsad uttagsperiod, som regel fem år. Nu tar var tredje kund ut pensionen på det sättet. En riskabel utveckling, enligt AMF, eftersom den månatliga pensionsinkomsten sjunker drastiskt när de fem åren har gått.

En undersökning som publiceras i dag, onsdag, söker orsakerna bakom de snabba pensionsuttagen. Drygt 2 000 kunder hos AMF har besvarat enkäten.

Det i särklass mest valda svarsalternativet är ”vill ta ut pengarna under tiden som jag är pigg och frisk”. Så svarar hela 67 procent av de tillfrågade. Ett ganska snarlikt svarsalternativ, ”tror inte jag kommer att leva så länge och vill försäkra mig om att jag får ut mina pengar”, har drygt tio procent av de svarande kryssat för.

– Många underskattar hur länge vi kommer att leva som friska pensionärer, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF. Redan vid 70 år får de en sämre ekonomi.

En femårig utbetalningsperiod kan jämföras med att den genomsnittliga AMF-kunden beräknas leva i 20–22 år efter sin 65-årsdag.

Men en del känner sig tvingade att ta ut pensionen på kort tid därför att de har så knapp ekonomi. ”Behövde pengarna för min ekonomis skull” svarade drygt tolv procent av dem som deltog i undersökningen. Sparare med högre inkomst och högre pension väljer generellt en längre utbetalningstid.

Motivet att man vill hinna ta ut pensionen medan man är frisk borde kanske locka fler män än kvinnor, eftersom män dör ett antal år tidigare än kvinnor. Men i undersökningen syns ingen sådan könsskillnad.