Dödsolyckan på Hedlunda industri i Lycksele går till domstol. Åklagaren kräver att företaget betalar en företagsbot på minst två miljoner kronor.

I november 2011 klämdes en 40-årig man till döds mellan en lastpall med brädor och en lyftarm på Hedlunda industri i Lycksele. Olyckan skedde vid en ny produktionslinje där riskerna inte var bedömda. Det hade inte heller genomförts någon skyddsrond innan den nya linjen togs i bruk. När olyckan inträffade var dessutom delar av skyddsstängslet borta, enligt åklagarens utredning.

Åklagaren anser att olyckan hade kunnat undvikas om arbetsmiljöarbetet genomförts korrekt. Han åtalar därför företaget, dess vd och arbetsmiljöansvariga för dödsolyckan. Åklagaren kräver att företaget får betala minst två miljoner kronor i företagsbot.

Fallet ska nu avgöras av Lycksele tingsrätt.