Det är på tisdagar som vi söker allra mest vård för skador vi fått i jobbet, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Allra värst är en tisdag eftermiddag i oktober.

Cirka 49 000 personer uppsöker under ett år akutmottagningar efter att ha skadats på jobbet, visar nya uppgifter som tidningen Du och jobbet beställt från Socialstyrelsens databas över akutskador, IDB.

Den vanligaste skademånaden enligt databasen är oktober med 10,1 procent av olycksfallen, följt av september. Under april och juli inträffar minst antal skador.

De flesta skadas på en tisdag, 19 procent besöker akutsjukvården den dagen, enligt tidningens sammanställning. Och farligaste tidpunkten på den dagen är mellan klockan 14 och 15.

Allra farligast på jobbet är det alltså en tisdag eftermiddag i oktober.

Sannolikt finns det också ett stort mörkertal av olyckor som aldrig blir registrerade därför att den drabbade går till en vårdcentral i stället eller söker ingen vård alls.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik anmäldes drygt 30 000 arbetsskador under samma period. Alltså cirka 20 000 färre än de som besökte akutsjukvården för sina skador.