Vården står inför ett enormt rekryteringsbehov. Fram till 2022 behövs 224 000 nyanställningar, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En lösning kan vara att locka fler män till vårdyrken.

Pensionsavgångar svarar för 60 procent av behovet, resten kommer ur ökad efterfrågan på vård och omsorg, i synnerhet inom äldreomsorgen. Den yrkeskategori som är allra mest efterfrågad är undersköterskor – det behövs 129 000 nya fram till 2022, enligt SKL:s prognos.

Kort sagt: En utmaning för arbetsgivarna.

– Vi måste få fler att jobba mer, jobba heltid och jobba fram till pension och vi måste bli bättre på karriär- och utvecklingsmöjligheter, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKL.

Andelen män i branschen är bara tio procent, enligt SKL.

– Vi tror att det är viktigt att tidigt fånga upp pojkars intresse för vården. Det kan handla om att erbjuda feriejobb och praktikplatser. I en undersökning för några år sedan svarade var tredje ung man att han kunde tänka sig att arbeta inom hälso- och sjukvård. Där finns en outnyttjad potential och det gäller att kunna visa upp jobben.

Höjd lön är dock inget som lyfts fram specifikt i SKL:s rapport.

– Vi tror att det är viktigt att ha en yrkesutveckling över tid där det också finns möjlighet till en löneutveckling.

Nio steg till fler i vården

Sveriges Kommuner och Landsting har listat nio punkter på vad arbetsgivarna kan göra för att locka till sig personal inom vård och omsorg:

• Använda kompetens på rätt sätt

• Bredda rekryteringen och locka nya grupper till jobben

• Låta fler medarbetare jobba mer

• Förlänga arbetslivet, försöka få unga att komma in tidigare och äldre medarbetare att stanna kvar

• Utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation

• Utnyttja tekniken bättre

• Marknadsföra jobben

• Visa karriärmöjligheter

• Underlätta lönekarriär