Minskar arbetslösheten eller inte?

På den punkten ger Arbetsförmedlingens och Statistiska centralbyråns mätningar olika svar. I dag kom SCB:s senaste siffra för mars. Den talar till och med om en svag ökning av antalet arbetslösa mellan mars 2013 och mars 2014.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror minskade antalet arbetslösa med 22 000 under samma period.

Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten minskat under flera månader i rad. Enligt SCB ligger arbetslösheten i stort sett till. 440 000 var arbetslösa i mars, enligt SCB. Det motsvarar 8,6 procent av arbetskraften. Enligt Arbetsförmedlingen var 393 000 arbetslösa i mars.

Däremot ökar sysselsättningen, enligt SCB:s siffror. På ett år ökade antalet sysselsatta med 58 000 till 4,7 miljoner i mars i år. Så har det sett ut under de senaste månaderna.

Antalet anställda ökade med 74 000 till 4,2 miljoner, lika många män som kvinnor. Fler kvinnor än män fick jobb i mars. Nästan alla nya jobb var tillfälliga. Antalet tillfälliga jobb var 64 000 fler i mars 2014 än i mars 2013. Under samma period skapades 10 000 nya, fasta jobb.

Var sjätte anställd hade ett tillfälligt jobb i mars. Det motsvarar 695 000 människor med tillfälliga jobb.

Samtidigt växer arbetskraften – det vill säga summan av alla som har jobb och alla arbetslösa. Det visar att befolkningen växer och att fler numera bokförs som arbetslösa än som sjuka.

Det här betyder också att andelen människor som har jobb inte ökar. Siffran var 65,9 procent både i mars 2013 och i mars 2014.

De mäter på olika sätt

•Arbetsförmedlingen och SCB mäter på olika sätt. Arbetsförmedlingen räknar antalet arbetslösa som var inskrivna i slutet av varje månad. SCB gör telefonintervjuer med ett stort statistiskt urval av befolkningen.

•SCB:s siffror är Sveriges officiella statistik.