Med mindre än två veckor kvar tills avtalet löper ut är risken stor för konflikt inom spårtrafiken.

– Det ser mörkt ut, säger P-O Fällman, ombudsman vid Seko, om möjligheterna att sluta ett nytt, förstärkt centralt avtal för spårtrafiken före månadsskiftet.

– Risken att avtalet sägs upp är tyvärr väldigt stor, säger också Beata Hammarskiöld, förhandlare vid Almega.

När förhandlare från Almega, Seko, ST, Sveriges Ingenjörer och Sacoförbundet TJ samlas i dag, onsdag, är målet i första hand att vinna tid, enligt Beata Hammarskiöld.

– Vi försöker att skjuta på de svåra frågorna på något sätt. Att arbeta fram ett nytt centralt avtal på den korta tid som återstår är omöjligt.

Det centrala avtalet är i dag tunt, eller ihåligt. Arbetstider och löner regleras i huvudsak i de lokala avtalen vid varje företag.

Därmed finns hela tiden risken att nya företag dyker upp under avtalsperioden och dumpar sig in i branschen med låga löner, hävdar Seko. Det finns ju inget starkt centralt avtal att falla tillbaka på om de lokala parterna inte kommer överens.

Det är skälet till att Seko kräver ett mer heltäckande centralt avtal. Och när det nya spårtrafikavtalet slöts i somras var Seko och Almega överens om arbeta vidare i arbetsgrupper för att fylla ut avtalet med bilagor – en för godstrafiken, en för pendeltågen, en för verkstäderna och så vidare – där löner och arbetstider regleras i detalj.

I några av arbetsgrupperna har parterna haft svårt att enas. Men det är bara ett av skälen till att Seko nu överväger att säga upp det centrala avtalet, vilket i så fall måste göras före den 30 april.

Ett minst lika stort bekymmer är att arbetsgivaren vid Öresundståg i vintras plötsligt varslade två tredjedelar av sina heltidsanställda om uppsägning, och erbjöd dem återanställning på deltid. Helt oacceptabelt, anser Seko, som kräver att användningen av deltider nu ska regleras strikt i det centrala avtalet innan fristen för att säga upp avtalet löper ut.

Som om inte det vore nog förhandlar Seko samtidigt om ett avtal med MTR, en helt ny arbetsgivare inom persontågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg.

– MTR måste ge personalen lika bra villkor som SJ-personalen inom den här trafiken har, säger P-O Fällman.

Om inte alla de här pusselbitarna faller på plats tar Seko chansen att säga upp det centrala avtalet och varsla om konflikt.

– Vi har några förhandlingstillfällen inbokade efter påsk, säger Beata Hammarskiöld. Men om vi inte lyckas köpa oss mer tid går det inte.