– Separatisterna i östra Ukraina är en minoritet som bryter mot lagen och som vi inte kan ha några kontakter med, säger Sergej Kondriuk, vice ordförande i ukrainska LO.

Den helt dominerande fackliga centralorganisationen i Ukraina, FPU, samlade sitt presidium i går, måndag, till en videokonferens. Där deltog också representanter för Lugansk- och Donetskområdena i östra Ukraina.

Sergej Kondriuk, vice ordförande i FPU.

Sergej Kondriuk.

– De uttryckte sin oro över de ekonomiska åtstramningar regeringen vill genomföra, säger Sergej Kondriuk. Det gäller framför allt frysningen av minimilönen. Med en inflation på 15 procent, eller närmare 20 procent enligt våra beräkningar, hotar en reallönesänkning för dem som redan har det sämst.

Åtstramningarna, som Ukraina delvis tvingas till för att få krediter från Internationella valutafonden, riskerar att undergräva Kievregeringens auktoritet.

Men Sergej Kondriuk betonar att FPU erkänner den nya regeringen i Kiev, och bestämt tar avstånd från de beväpnade aktivister som de senaste dagarna har ockuperat myndighetsbyggnader i östra Ukraina.

– Enligt mina uppgifter handlar det om en minoritet som med handeldvapen håller majoriteten i skräck. Vi är för yttrandefrihet och för rätten att genomföra fredliga demonstrationer, men säger kategoriskt nej till våld.

Sergej Kondriuk ser inga tecken på att de proryska aktionerna i landets östra delar skulle leda till ökat stöd för högerkrafter och nationalister i västra Ukraina.

– Däremot finns nu en stark våg av patriotism. Jag betonar: patriotism, inte nationalism. Den inkluderar alla ukrainare, både ukrainsk- och rysktalande. Majoriteten av våra medlemmar är för ett suveränt, enat Ukraina utan inblandning utifrån.

FPU:s presidium enades under måndagen om ett antal krav som facket ska rikta mot alla kandidater i presidentvalet den 25 maj. Kraven kommer att offentliggöras senast i morgon.