Samtidigt som vi blir allt äldre finns det färre och färre specialister på äldres sjukdomar. Och återväxten är dålig, på flera håll saknas utbildningsplatser för geriatriker.

I Värmland och Blekinge utbildas nu inga läkare i geriatrik. Gotland och Norrbotten har en utbildningsplats vardera.

– På 1990-talet utbildades 25–30 om året. Förra året var det 17. Enligt Socialstyrelsen borde det var 45–50, säger Gösta Bucht, talesman för Sveriges pensionärsförbunds i vård- och omsorgsfrågor.

Det finns inte bara få specialister, de är också ojämnt fördelade över landet.

– De flesta geriatrikerna finns i och omkring Stockholm, som har landets yngsta befolkning, säger Anne Ekdahl, ordförande i Svensk geriatrisk förening och överläkare på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

– Finns det inga geriatriska kliniker finns det ingenstans att utbilda nya specialister. Det är den situationen man har i Värmland och på Gotland.

De som drabbas hårdas av bristen är de multisjuka äldre, enligt Anne Ekdahl.

Att det är ont om geriatriker är inget nytt, poängterar Gösta Bucht, som önskar att politikerna tar ansvar över partigränserna.

– Man ser bristen och att det blir svårt att klara av vården – och man har vetat om det här i årtionden. Ändå händer inget.